Ympäristöpolitiikka

ymparistöpolitiikka

Tuotteiden ja toiminnan ympäristöystävällisyys

Ympäristön huomioon ottaminen on Merplast Oy:ssä osa johtamis- ja kehittämistoimintaa. Vähimmäisvaatimuksena yhtiön toiminnalle on lakien, sopimusten ja yleisten suositusten edellyttämä taso. Vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtävää kuuluu kaikille työntekijöille.

Yhtiö pyrkii vaikuttamaan ympäristöön seuraavilla valinnoilla:
• Yhtiön käyttämät ajoneuvot ovat vähäpäästöisiä diesel –autoja
• Tavaroita pyritään tilaamaan mahdollisimman harvalta toimittajalta turhasta kuljetuksesta aiheutuvan kuormituksen välttämiseksi
• Yhtiö kiinnittää huomiota ympäristöystävällisyyteen omissa hankinnoissaan
• Työntekijöitä on ohjeistettu välttämään turhaa tulostamista
• Tuotteet toimitetaan siten, että niistä syntyy mahdollisimman vähän jätettä
• Jätteiden syntyä ehkäistään ja jätteiden hyötykäyttöä edistetään
• Toimittajilta edellytetään mahdollisimman ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja
• Tuotteet pyritään valitsemaan siten, että niiden aiheuttama ympäristörasitus elinkaaren aikana olisi mahdollisimman pieni
• Toimipaikassa syntyvä jäte ja pakkausmateriaalit pyritään kierrättämään mahdollisimman pitkälle
• Yhtiö on rekisteröitynyt Pakkaus ja Ympäristörekisteriin (PYR). PYRiin rekisteröityneet yritykset huolehtivat ympäristöstä myös Suomen markkinoille päätyvien pakkaustensa hyötykäytön osalta ja huolehtii markkinoille toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä EU:n direktiivien, jätelain ja valtioneuvoston päätösten ja asetusten mukaisesti.

Ympäristöpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä toimitusjohtajaan. Tarkemmat yhteystiedot tästä linkistä.