Talous

Tuloslaskelma

2015
2014
2013
2012
Liikevaihto
2.152.885,61 2.193.551,76 1.906.983,71 1.675.439,14
Liiketoiminnan muut tuotot
957,22 6.121,99 13.188,98 14.489,10
Materiaalit ja palvelut
-894.647,82 -839.085,57 -607.624,14 -410.291,10
Henkilöstökulut
-849.186,98 -871.580,83 -748.592,25 -665.017,81
Poistot ja arvonalentumiset
-12.607,11 -10.100,51 -32.861,32 -17.867,46
Liiketoiminnan muut kulut
-495.132,71 -473.324,90 -503.251,92 -587.687,10
Liikevoitto (-tappio) EBIT
-97.731,79 5.608,94 27.843,06 9.064,87

Tase

2015
2014
2013
2012
Pysyvät vastaavat
86.193,70 44.001,87 129.775,13 137.121,29
Vaihtuvat vastaavat
360.009,31 325.979,02 341.939,53 299.520,14
VASTAAVAA
446.203,01 369.980,89 471.714,66 436.641,43
Oma pääoma
46.159,05 16.853,19 21.858,66 9.918,96
Vieras pääoma
400.043,96 353.127,70 449.856,00 426.722,47
VASTATTAVAA
446.203,01 369.980,89 471.714,66 436.641,43