Talous

2016
2015
2014
2013
2012
Liikevaihto
2.408.983,43 2.152.885,61 2.193.551,76 1.906.983,71 1.675.439,14
Liiketoiminnan muut tuotot
811,38 957,22 6.121,99 13.188,98 14.489,10
Materiaalit ja palvelut
-996.595,20 -894.647,82 -839.085,57 -607.624,14 -410.291,10
Henkilöstökulut
-878.118,90 -849.186,98 -871.580,83 -748.592,25 -665.017,81
Poistot ja arvonalentumiset
-10.787,04 -12.607,11 -10.100,51 -32.861,32 -17.867,46
Liiketoiminnan muut kulut
-478.410,06 -495.132,71 -473.324,90 -503.251,92 -587.687,10
Liikevoitto (-tappio) EBIT
45.883,61 -97.731,79 5.608,94 27.843,06 9.064,87
Tase
2016
2015
2014
2013
2012
Pysyvät vastaavat
62.559,73 86.193,70 44.001,87 129.775,13 137.121,29
Vaihtuvat vastaavat
441.280,95 360.009,31 325.979,02 341.939,53 299.520,14
VASTAAVAA
503.840,68 446.203,01 369.980,89 471.714,66 436.641,43
Oma pääoma
92.093,65 46.159,05 16.853,19 21.858,66 9.918,96
Vieras pääoma
411.747,03 400.043,96 353.127,70 449.856,00 426.722,47
VASTATTAVAA
503.840,68 446.203,01 369.980,89 471.714,66 436.641,43
Osakkeiden lukumäärä ja osinko
2016
2015
2014
2013
2012
Osakkeiden lukumäärä
86 759 86 759 80 80 80
Osinko per osake
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00