Yhtiökokouksen 19.5.2017 päätökset

Yhtiökokous 19.5.2017

Paikka: Yhtiön toimitilat, Leväsentie 2, 70700 KUOPIO

1. Kokouksen avaaminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Rintamäki. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.07

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen sihteeriksi Minna Parviainen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Marko Parviainen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Todettiin, että kokouksessa on edustettuna 83 106 osaketta/ääntä, eli 95, 79% yhtiön osakkeista/äänistä.

6. Vuoden 2016 tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen, sekä toimintakertomuksen tilikauden 2016 osalta. Esitettiin tilintarkastuskertomus.

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2016.

8. Toimenpiteet joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
Päätettiin, että tilikaudelta 2016 ei jaeta osinkoa ja että tilikauden voitto kirjataan
voitto-ja tappiotilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä päättäminen
Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi 4 henkilöä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Päätettiin, että muille kuin työsuhteessa yhtiöön oleville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euron kokouskohtainen palkkio ja hallituksen puheenjohtajalle matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Valittiin hallituksen jäseniksi Teuvo Rintamäki, Heikki Kröger, Marko Parviainen ja Minna Parviainen.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien määrästä päättäminen
Päätettiin valita yhtiölle tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei yhtiöjärjestyksen mukaan valita.

15. Tilintarkastajien valitseminen
Valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö APP-Audit Oy.

16. Kokouksen päättäminen
Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, päätettiin kokous kello 15.38.

Kuopiossa 19.5.2017