Hallitus

Merplast Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja valitsee hallituksen jäsenet.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kuuteen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Käytännössä hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan.

Hallituksen tehtävinä ja oikeuksina ovat mm.

  Yhtiöjärjestyksen 5 § mukaan toimitusjohtajan valinta ja toimitusjohtajan palkkaeduista päättäminen
  Hallituksen puheenjohtaja on nimenkirjoitusoikeutettu
  Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen
  Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden ja strategian vahvistaminen
  Yksittäisistä suurista ja strategisesti merkittävistä investoinneista ja luopumisista päättäminen
  Osinkopolitiikan laatiminen

Hallituksen jäsenet

Teuvo Rintamäki, hallituksen puheenjohtaja

Teuvo aloitti uransa Kone Oyj:n laskentaekonomina ja eteni organisaatiossa Kone Oyj:n nosturidivisioonan talousjohtajaksi asti. Myöhemmin hän toimi mm. Konecranes Oyj:n Länsi-Euroopan aluejohtajana sekä konsernin talous- ja rahoitusjohtajana. Nykyisin Rintamäki on mm. Etteplan Oyj:n, TM Voima Oy:n, LeaseGreen Groupin ja Savo-Solar Oy:n hallituksen jäsen toimien myös sijoittajana.

Marko Parviainen

Marko on Merplast Oy:n toimitusjohtaja ja hänellä on yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (pääaineena yrittäjyys) Itä-Suomen yliopistosta. Marko on ollut yrittäjä vuodesta 1998 ja on Merplastin perustaja. Markon osaamista ovat johtaminen, myynti, terveydenhuollon tuotteet ja yrittäjyys.
LinkedIn profiili

Minna Parviainen

Minna on Merplast Oy:n talouspäällikkö ja hänellä on yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (pääaineena yrittäjyys) Itä-Suomen yliopistosta. Minna on toinen Merplastin perustajista. Minnan osaamista ovat talous, kirjanpito ja taloushallinto.

Heikki Kröger

Heikki on lääketieteen tohtori, kirurgian, ortopedian ja traumalogian professori. Hän tuo yhtiöön erityisesti laajaa lääketieteen osaamista ja mahdollisuuksia uusiin liiketoiminta-alueisiin. Kröger on tehnyt urallaan merkittävän määrän julkaisuja ja hän on professorin toimensa ohessa mukana sijoittajana kuopiolaisessa kasvuyrityksessä, Bone Index Finland Oy:ssä.