Sijoittajat

Tämä sivu tarjoaa sinulle kattavasti tietoa Merplast Oy:stä sijoituskohteena. Taloustietojen lisäksi löydät sivuiltamme sijoituspäätöksesi tueksi tietoja mm. osakkeesta, omistajista, johtoryhmästä sekä yhtiön tavoitteista.

Merplast Oy sijoituskohteena

Palvelemme työpaikkoja 20 hengen voimin kaikkialla Suomessa ja tällä hetkellä meillä on yli 22 000 yritysasiakasta. Ratkaisuillamme asiakkaat säästävät aikaa ja rahaa – me hoidamme ensiapuvälineistön ja koulutukset! Merplast Oy on listattu Privanetin päälistalle, jossa osakkeella voi käydä kauppaa.

Talous

Olemme kasvava ja kannattava yhtiö, joka on onnistunut osoittamaan konseptinsa toimivuuden. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2007 noin 0,177 miljoonaa euroa, tilikaudella 1.1.-31.12.2016 liikevaihtomme ylsi jo 2,41 miljoonaan euroon.

Tavoitteemme on noin 15-20% vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 5-10% käyttökate (EBITDA). Tavoitteemme on jakaa 30-50% tilikauden voitosta osinkoina.

Kasvu

Yhtiö hakee kasvua kotimaasta kolmelta eri tuotealueelta. Perusensiaputuotteiden kysyntää lisää voitetut kilpailutukset ja suurten asiakkaiden hankinta, tilikaudella 2016 yhtiö sai suuren asiakkuuden Helsingin kaupungilta. Ensiapukoulutuksissa yhtiö hakee lisää markkinaosuutta ja tästä esimerkkinä on esimerkiksi poliisin voitetut kilpailutukset. Neuvovien defibrillaattoreiden markkina kasvaa tulevina vuosina Suomessa ja markkinajohtajana yhtiö hyötyy tuotesegmentin kasvusta.

Yhtiöllä on myös tuotekehityshanke, jonka myötä uusi tuote tullaan lanseeraamaan markkinoille arviolta Q2/2017. Tässä yhteydessä yhtiö aloittaa tuotteen osalta myös viennin. Tuotekehityshankkeen tuotekehityskuluihin on saatu tukea ELY -keskukselta.

Asiakkaat

Tänään meillä on yli 22 000 asiakasta ympäri Suomen. Uskomme henkilökohtaiseen tapaamiseen. Vuonna 2014 myyntihenkilöstömme toteutti noin 6 200 asiakastapaamista ja esitteli ratkaisujamme asiakkaillemme.

  • Yritykset. Palvelemme pieniä yhden miehen yrityksiä, mutta myös suuria kansainvälisiä yhtymiä. Tarjoamme erilaisia palveluita ja tuotteita asiakkaillemme, mutta yleensä asiakkaat ovat kiinnostuneita madaltamaan muuttuvia kustannuksia jotka liittyvät työterveys- ja työsuojelukuluihin.Liiketoimintamallillamme voimme tarjota laadukkaat tuotteet, koulutuksen ja ylläpidon näille osa-alueille. Meillä on hyvät IT -järjestelmät, joilla voimme pitää asiakkaan tilanteen ajan tasalla. Suurin osa liiketoiminnastamme tapahtuu konsultointikäyntien myötä, mutta saamme myös jatkuvaa kassavirtaa olemassa olevilta asiakkailtamme. Riippuen asiakkaan koosta heidän ostosykli on noin 3 kk – 2 vuotta

    Olemme markkinajohtaja ns. maallikkodefibrillaattoreiden osalta Suomessa. Uskomme tämän liiketoiminnan kasvavan vuosittain n. 35-50%. Voitte tutustua referensseihin klikkaamalla tästä.

  • Julkinen sektori (kunnat ja kaupungit, terveydenhuollon yksiköt). Merplast Oy:llä on hyvä jalansija julkisen sektorin asiakkaista. Asiakaskuntaamme ovat mm. kaupungit, kunnat ja julkiset toimijat. Toimitamme tuotteitamme myös terveydenhuoltoon ja esimerkiksi Celox -hemostaatti on kattavasti käytössä sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa. Olemme myös kouluttaneet laajasti Suomessa poliisia ensiavun antamiseen.

Näemme mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia laajentaa nykyisiä tuotteitamme ja palveluitamme uusille markkinoille ja tarjoamalla uusia ratkaisuja olemassa oleville asiakkaillemme.

Sijoittajille tarkoitetut sivut

» Hallitus
» Johtoryhmä
» Osake ja omistajat
» Talous
» Tiedotteet ja päätökset
» Yhtiöjärjestys
» Yhtiökokous

Vastaamme mielellämme yhtiötä tai sijoitusta koskeviin kysymyksiin:


Toimitusjohtaja Marko Parviainen
marko.parviainen@merplast.fi
p. 010 279 2601