MERPLAST OY
YHTIÖKOKOUS 27.05.2016 PÖYTÄKIRJA
Paikka: Leväsentie 23, Auditorio

1. Kokouksen avaaminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Rintamäki. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.02

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen sihteeriksi Marko Parviainen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Minna Parviainen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Todettiin, että kokouksessa on edustettuna 83 636 osaketta/ääntä, eli 96,4% yhtiön osakkeista/äänistä.

6. Vuoden 2015 tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2015 tuloslaskelman ja taseen, sekä toimintakertomuksen tilikauden 2015 osalta. Esitettiin tilintarkastuskertomus.

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2015

8. Toimenpiteet joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
Päätettiin, että tilikaudelta 2015 ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä päättäminen
Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi 4 henkilöä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Päätettiin, että muille kuin työsuhteessa yhtiöön oleville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euron kokouskohtainen palkkio ja hallituksen puheenjohtajalle matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Mahdolliset matkakulut päätettiin korvata yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Valittiin hallituksen jäseniksi Teuvo Rintamäki, Heikki Kröger, Marko Parviainen ja Minna Parviainen.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien määrästä päättäminen
Valittiin yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

15. Tilintarkastajien valitseminen
Valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Sysaudit Oy Ari-Pekka Poikonen ja varatilintarkastajaksi Anssi Tikkanen.

16. Kokouksen päättäminen
Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, päätettiin kokous kello 14.19.

Kuopiossa 27.05.2016,

Teuvo Rintamäki
Puheenjohtaja

Marko Parviainen
Kokouksen sihteeri

Minna Parviainen
Pöytäkirjantarkastaja