Ensiapupisteiden ylläpito

Ensiapupisteiden ylläpito palveluna – säästät aikaa ja rahaa!

Ensiapuvalmiuden ulkoistaminen on järkevää. Asiantuntijan avulla ensiapupisteiden sisältö voidaan mitoittaa sopivaksi ja ensiapuvälineiden kierto saadaan mahdollisimman tehokkaaksi. Tarvittaessa ylläpitoon voidaan lisätä myös koulutuspalvelu, jolloin ensiapukoulutettujen organisointi siirtyy meidän ylläpidettäväksi.

Ensiapuvalmiuden ylläpitosopimuksella Merplast Oy tutustuu perusteellisesti asiakkaan toimitiloihin, toimipaikkoihin ja ensiapupisteiden sijaintiin niissä. Tutustumisen yhteydessä kartoitetaan nykyisten välineiden määrä, laatu ja viimeiset käyttöpäivät ja tehdään yhteenveto parannuksista. Samalla arvioidaan onko pisteiden määrä riittävä riskit huomioiden.

Hyödyntämällä Merplast Oy:n tilaushistoriaa voidaan arvioida ja tarvittaessa reagoida oikea-aikaisesti pistekohtaiseen kulutukseen.

Ylläpidon yhteydessä suunnitellaan sopiva tarkastuskierros ja –väli siten, että siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa, mutta siten, että kaikki pisteet tulee tarkastettua sovituin väliajoin.

Ensiapupisteen sisällöstä tarkastetaan seuraavat asiat:

o Tarvikkeiden määrä (täsmättävä pistekohtaiseen tavoitemäärään)
o Tarvikkeiden kunto (avatut yms. epäkurantit tuotteet poistetaan)
o Tarvikkeiden käyttöpäiväysten merkintä

Tarvittaessa tehdään tarvittavat päivitykset

Tehdyt päivitykset voidaan eritellä kustannuspaikka- tai jopa ensiapupistekohtaisesti.