Palvelut

Palvelemme asiakkaita kaikkialla Suomessa. Palveluvalikoimaamme avulla asiakkaan työaikaa säästyy liiketoiminnan kannalta keskeisempiin osa-alueisiin ensiapuvalmiuteen liittyvän työturvallisuuden pysyessä korkeana. Tarjoamme asiakkaillemme säästöjä useilla eri tavoilla:

Aikasäästö

Asiantuntijamme voivat hoitaa toimipisteiden ensiapukartoitukset ja välineistön ylläpidon säännöllisesti sovituin väliajoin. Toimitamme kerran vuodessa koontitiedot tehdyistä tilauksista, joten tilauksia ei tarvitse erikseen kasata KELA -korvaushakemusta varten. Asiakkaamme säästävät aikaa ja rahaa ulkoistamalla huolet meille. Hoidamme tarvittaessa henkilöstönne ensiapukoulutuksen eri toimipaikoissa siten, että yrityksellänne on aina tarvittava määrä koulutettua henkilökuntaa. Säästynyt aika näkyy myös alempina kustannuksina!

Kustannukset

Toimiva ensiapuvalmius säästää kustannuksissa. Nopeasti toteutettu ensihoito lyhentää sairauslomaa ja rajoittaa vakavien vahinkojen aiheuttamia vammoja. Valmiiksi sovittu, yhtenäinen hinnoittelu vaikka jokaiselle toimipaikalle Suomessa – ei yllätyksiä kustannuksissa.

Toimintavalmius

Hyvä ensiapuvalmius on käytettävissä silloin kun sitä tarvitaan – ulkoistamalla ensiapuvalmiuden ylläpidon meille voit olla huoletta.

Tutustu palveluihimme

Ensiapukurssi

Tehokasta ensiapua