Laitteet

Markkinajohtaja maallikkodefibrillaatiossa

Laitteet -segmentti muodostuu terveydenhuollon laitteista, joita markkinoimme työpaikoille, julkisiin kohteisiin ja terveydenhuoltoon. Tämän segmentin keskiössä on maallikkodefibrillaattori, jonka osalta olemme markkinajohtaja Suomessa.

Defibrillaattori Pulssioksimetrit