Kuuntele ohjeet ja toimi. Sampokeskuksen kauppakeskuspäällikkö Ahti Ylimäinen ja vartija Heli Kvist pitävät sydänpysähdyspotilaan elvytyksessä käytettävää defibrillaattoria turvallisena apuna.

”Avaa hengitystiet, tarkista hengitys, kiinnitä elektrodit potilaan paljaaseen rintaan…”, kajahtelevat miesäänen ohjeet vihreästä, digiboksin kokoisesta laitteesta.

Laite on defibrillaattori eli ”deffa”, jota käytetään sydänpysähdyksen saaneen potilaan apuna elvytyksessä.

Laitteet yleistyvät hyvää vauhtia. Rovaniemeläisistä kauppakeskuksista ensimmäisenä ”deffan” hankki Sampokeskus noin vuosi sitten.

”Meidän on voitava auttaa asiakasta nopeasti sydänpysähdyksen sattuessa. Onneksi emme ole tositilanteessa joutuneet laitetta käyttämään”, kauppakeskuspäällikkö Ahti Ylimäinen sanoo.

Kauppakeskuksen vartijat sekä kiinteistönhoitajat ovat saaneet koulutuksen laitteen käyttöön ensiapukurssilla sekä maahantuojan opastamana.

”Kun jotain kiireellistä kauppakeskuksessa sattuu, niin apu tulee aina nopeasti eli vasteaikamme on alle minuutti”, Ylimäinen toteaa.

Lapin keskussairaalan ensihoidon vastuulääkärin Antti Saaren mielestä julkisissa paikoissa on hyvä olla maallikkokäyttöön tarkoitettuja defibrillaattoreita.

”Helppokäyttöisillä laitteilla ei pystytä vahingoittamaan potilasta ja ne ovat vain lisäämässä turvallisuutta.”

Saaren tiedossa ei tosin ole, että Rovaniemellä laitetta olisi jouduttu käyttämään tositilanteessa.

Terveydenhuollon suunnittelija Tiia Karppinen Suomen Punaisen Ristin Lapin piiristä kertoo, että myös ensiapukursseilla opetellaan defibrillaattorin käyttö.

”Laite palauttaa normaalin rytmin sydämeen. Yleensä sydämen rytmihäiriö, joista yleisin on kammiovärinä, romahduttaa verenkierron ja aiheuttaa elottomuuden. Peruselvytys paineluineen ja puhalluksineen on tärkeä, mutta laite parantaa merkittävästi selviytymismahdollisuuksia.”

Defibrillaattorit yleistyvät, mutta tietoa niiden sijainnista on vaikea löytää.

Kaikki laitteiden haltijat eivät ole vielä vieneet tietojaan valtakunnalliseen rekisteriin, jonka mukaan päivittyy laitteiden sijainnista kertova kartta. Rovaniemen osalta kartta näyttää kovin puutteelliselta, sillä etsintä tuottaa ainoana tuloksena Punaisen ristin Lähteentiellä sijaitsevan laitteen.

Laitteiden suurin maahantuoja Merplast Oy ilmoittaa myyneensä Lappiin jo lähes 50 ”deffaa”. Laitteita ovat tilanneet muun muassa Lapin lennosto, BRP Finland, Kolpeneen palvelukeskus ja Lapin yliopisto.

”Ja osalle asiakkaistamme on mennyt useampikin laite”, kertoo myyntiedustaja Pasi Savolainen Merplast Oy:stä.

Santasportissa Lapin urheiluopistolla defibrillaattoreita on kaksi, toinen kylpylässä ja toinen liikuntahallissa. Opettajan tehtävien ohella turvallisuuspäällikkönä toimiva Oula-Matti Peltonen kertoo sekä uimavalvojien että urheiluhallin henkilökunnan saavan säännöllisesti koulutusta ”deffan” käyttöön.

”Tärkeintä on, että kaikki tietävät, missä laite sijaitsee. Laitehan on yksinkertainen ja helppokäyttöinen.”

Revontulen ja Rinteenkulman kauppakeskuksissa ei defibrillaattoria vielä ole.

”Laitteethan ovat yleistyneet ja seuraamme tilannetta. Hankkiminen on kyllä ollut keskusteluissa”, sanoo Revontulen kauppakeskuspäällikkö Simo Vilhunen.

Mikä?

Defibrillaattori

  • Defibrillaatiolla tarkoitetaan rintakehän läpi sydämeen annettavaa sähköiskua, jolla saadaan sydämen oma tahdistusjärjestelmä taas toimimaan normaalisti.
  • Defibrillaattori neuvoo auttajaa toimimaan oikein vaihe vaiheelta elvytystapahtuman aikana.
  • Sydänpysähdyksen syy on usein sydämen vakava rytmihäiriö, kammiovärinä.
  • Painelu-puhalluselvytyksellä voidaan pitää aivojen verenkiertoa keinotekoisesti yllä, vaikka sydän olisi menettänyt kykynsä pumpata verta.
  • Nopeasti aloitettu elvytys kaksin- tai jopa kolminkertaistaa autettavan selviytymisen mahdollisuuksia.
  • Jos painelu-puhalluselvytys ja defibrillointi käynnistyvät 3–5 minuutissa, jopa kolme neljästä alkutilanteessa elottomasta selviää.
  • Suomessa saa sairaalan ulkopuolella äkillisen sydänpysähdyksen noin 3 500 ihmistä vuodessa.
  • Potilaiden selviytymismahdollisuutta voidaan nostaa monikymmenkertaiseksi sijoittamalla julkisiin tiloihin defibrillaattoreita ja opettamalla ihmiset käyttämään niitä.
  • Laitteiden hinnat vaihtelevat noin 1 000–2 000 euroon.

Lisätietoja: aedry.fi, defi.fi, terveyskirjasto.fi

Pasi Kokko
Lähde: Uusi Rovaniemen verkkosivut, luettu 6.2.2015