Järjestäytymiskokouksessa 24.4.2015 hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi ekonomi Teuvo Rintamäen.

MERPLAST OY
HALLITUS