Kurser i första hjälpen

Merplast Oy:s tjänster omfattar även anordnande av effektiva första hjälpen-kurser hos kunden

En fördel med arrangemangen är bland annat att kunden besparas indirekta kostnader. Enligt våra erfarenheter är kurser som anordnas i företagets egna utrymmen ett ypperligt sätt att förbättra personalens förmåga att reagera ändamålsenligt i en verklig situation.

Lärarna är yrkesmän i branschen

Våra utbildare är personer som huvudsakligen jobbat på ambulans och de har därför ett gediget praktiskt kunnande. Utbildarna har även flera års erfarenhet av anordnande av första hjälpen-kurser.

Nödförsta hjälpen-kurs, 4 st

Agerande i situationer som kräver nödförsta hjälp, hjärt-lungräddning, första hjälpen vid medvetslöshet, främmande föremål i luftvägarna, sår och hemostas. Repetition av kurserna EA1 och EA2. Nödförsta hjälpen-kursen är giltig i 3 år.

Nödförsta hjälpen-kurs, 8 st

Kursinnehåll som ovan, men dessutom brännskador och andra situationer som leder till chock, samt sjukdomsattacker. Nödförsta hjälpen-kursen är giltig i 3 år. Repetition av kurserna EA1 och EA2.

Nödförsta hjälpen-kurs för yrkesförare, 7 st

För upprätthållande av lastbils- och bussförares yrkeskompetens samt för andra yrkesförare. Syftet med utbildningen är att yrkesföraren efter att ha genomgått första hjälpen-kursen ska kunna identifiera olyckriskerna vid trafikolyckor och kunna förebygga olyckor. Kursdeltagaren ska även få beredskap att agera som första hjälpen-givare vid olycksfall och sjukdomsattacker. Olycksrisker i trafiken, typskador vid trafikolyckor, säkerhet i hjälpsituationer, specialsituationer och evakuering, livshotande situationer, agerande i första hjälpen-situationer, de mest typiska sjukdomsattackerna och första hjälpen-utrustning. Av AKE (Trafi) godkänd, lagenlig (16.3.2007/273) fortbildning.

PPE-D-kurs, 4 st (ERC)

Kursen riktar sig till specialgrupper, till exempel första delvårdsgrupper eller väktare som förfogar över en halvautomatisk s.k. lekmannadefibrillator. Övning i hjärt-lungräddning med defibrillator. Första hjälpen-utbildningen sker i enlighet med Europeiska rådet för hjärt-lungräddnings (ERC) riktlinjer.

PPE-D-kurs 8 st (SPR)

EA 1, 16 st

Agerande i olyckssituationer, hjärt-lungräddning, första hjälpen vid medvetslöshet, främmande föremål i luftvägarna, sår, frakturer, de vanligaste sjukdomsattackerna, hypotermi, köldskador, brännskador och förgiftningar. Utbildningen är giltig i 3 år. Av AKE (Trafi) godkänd, lagenlig (16.3.2007/273) fortbildning.

EA 2, 16 st

Repetition av grundkursen, undersökning av patient, typolycksfall, hjärt- lungräddning på barn, samarbete med myndigheter. Gruppspecifikt kursinnehåll. Utbildningen är giltig i 3 år.

Vi ordnar kurser överallt i Finland.

Ta kontakt! Tfn 010 2792 600, info@merplast.fi