Jobba på Merplast

Sedan år 2005 har vi genomfört mer än 20 000 lösningar för företag inom olika branscher. Vår breda erfarenhet har gett oss en klar uppfattning om hur förstahjälpberedskapen bör utvecklas på olika arbetsplatser.
Vi erbjuder en mångsidig kundkrets, ett personligt utbildningsprogram och utmärkta verktyg för uppbyggandet av en egen karriär. Merplast Oy erbjuder utmaningar i lämplig omfattning för säljinriktade människor. Via vår dynamiska och växande organisation öppnas goda möjligheter att arbeta med olika uppgifter i enlighet med den egna förmågan och utvecklingsnivån.

Arbetsuppgifter

Vår organisation växer och utvecklas snabbt. Det betyder att uppgifterna inom företaget är intressanta och arbetet hektiskt. Hos oss har talangfulla människor möjlighet att ta på sig mer ansvar och påverka utvecklingen av hela företaget med sin egen insats.

Som det dynamiska bolag vi är förväntar vi oss att du i första hand sköter om de uppgifter som du rekryterats för. Men du kan också påverka din karriärutveckling genom att utnyttja dina talanger och färdigheter. Vi är alltid öppna för nya idéer inom företaget och bolagets verksamhet utvecklas kontinuerligt på basis av personalens bästa förslag.

Du kan ställa frågor om arbetsuppgifterna till vår rekryterande förman.

Personalförmåner

Personalen är bolagets viktigaste resurs. Strålande resultat uppstår inte av sig själv – därför satsar vi på vår personal. Hos oss omfattas varje arbetstagare av resultatlönesystemet. Du kan alltså med din egen verksamhet påverka dina förtjänster.

Högklassiga arbetsredskap

Vi har en inspirerande arbetsmiljö som kompletteras och effektiveras ytterligare med modern teknik. Våra säljrepresentanter får direkt de anställs en navigator, en bärbar dator, mobilt bredband och mobiltelefon till sitt förfogande. Alla anställda i bolaget har dessutom telefonförmån. Vid behov kan vi också diskutera billeasíng.

Arbetshälsa

Hälsa är vår viktigaste resurs. Skulle ett sjukdomsfall inträffa behöver du inte köa i timmar vid sjukhusets akutavdelning. Vi har tecknat ett riksomfattande avtal med en privat företagshälsovårdsstation.

Kontinuerligt utvecklingsprogram

Din personliga utveckling är viktig för oss. Hos oss får du branschens effektivaste säljarutbildning. Emellanåt anlitar vi externa konsulter som stöd för utvecklingen och de anställda kan om de önskar avlägga EA1-kurs. Dessutom stöder och uppmuntrar vi vår personal att utbilda sig vid sidan av jobbet. Särskilt personer som fungerar som förmän har goda möjligheter att avlägga kurser på ett flexibelt sätt.

Avlöning

Vi vågar påstå att vårt avlöningssystem är branschens mest sporrande. Positionen har vi nått genom en målmedveten utveckling av affärsverksamheten och stor noggrannhet vid rekryteringen. Vi vill dela en bit av framgången med våra anställda, särskilt med dem som satsar på oss. Vi rekryterar inte dussinförsäljare, utan har som mål att arbeta med yrkesmän och kommande stjärnor. Pengar som används för onödig rekrytering kan då i stället betalas till säljare som verkligen får något till stånd.

Hos oss omfattas varje anställd av resultatlönesystemet. Du kan alltså med din egen insats påverka förtjänsterna. Ersättningen till oss för det arbete du utför är god, oberoende om du är ny försäljare eller gammalt proffs.

Under den första inlärningsperioden betalar vi en garantilön som tryggar den ekonomiska utkomsten under introduktionsfasen. En garantilön inom vårt bolag innebär att garantilönens storlek inte baserar sig på din försäljning, såsom i många andra företag. Vi är beredda att investera i dig om vi beslutat att rekrytera dig till vårt team.

I fortsättningen kommer din avlöning att bestå av en fast grundlön och en provisionslön som baserar sig på ditt försäljningsresultat, samt en månatlig bonus. Vi betalar naturligtvis även semesterersättningar och andra ersättningar i enlighet med lagar och förordningar.

Också olika försäljningstävlingar samt bonusar som betalas för resultat som en enskild person, ett team eller företaget gjort ger inkomster som avsevärt höjer inkomsterna på årsnivå.

Allt detta innebär att dina ekonomiska resultat en biprodukt av ett väl utfört arbete, vilket din förman har utbildats för.

Hjälp från bolagets sida

Vi jobbar tillsammans med olika typer av företag av varierande storlek i en bransch som förutsätter kunskaper, pålitlighet och färdigheter.

Den viktigaste hjälpen du får av vårt bolag är en ordentlig orientering i dina arbetsuppgifter och en kontinuerlig utbildning. Det centrala målet är att alla våra anställda ska utvecklas till experter i branschen. Din utveckling och framgång i arbetet hjälper våra företag att nå ännu bättre resultat. Din förman och dina kollegor stöder dig i arbetet.

Vår tidsbokare är till stor hjälp i ditt arbete. Han reserverar tider för kundbesök och det betyder att du själv helt och hållet kan koncentrera dig på att göra affärer. Färdigt överenskomna tider effektiverar ditt arbete och bidrar ytterligare till toppresultat!

Du kan ställa frågor om våra personalförmåner till vår rekryterande förman.
VD Marko Parviainen, tfn +358 10 279 2601 (förfrågningar kl. 15-16)
marko.parviainen@merplast.fi