Förstahjälpförnödenheter

Kompletteringar av första hjälpen-utrustning

Vad borde vi ha i första hjälpen-skåpet? Frågan möter oss nästan varje dag – det finns dock inget entydigt svar på frågan. Våra kunder agerar inom vitt skilda branscher och riskerna varierar med arbetsplats. Vi hjälper gärna med dimensioneringen av första hjälpen-beredskapen och med valet av lämpliga hjälpmedel. Vid behov kan vi även sköta underhållet av stationerna och rapporteringen.

Visste du?

Enligt arbetarskyddslagen (738/2002 46 §) ska det på arbetsplatser finnas tillräckligt med ändamålsenlig utrustning för första hjälpen. Tillräcklig mängd beror på arbetsplatsens storlek och läge, antalet arbetstagare samt arbetets art och andra arbetsförhållanden. Merplasts sakkunniga personal hjälper företaget att fastställa första hjälpen-beredskap och välja lämpliga produkter.

Obs! Det presenterade innehållet i skåpet är riktgivande och bör kompletteras med andra hjälpmedel och stationer beroende på arbetsplatsens riskklass och storlek. Konsultera våra experter för dimensionering av lämplig utrustning.

Kompletteringar av första hjälpen-skåp

Vi tillhandahåller arbetsplatsspecifika kompletteringar till första hjälpen-skåp. Vi hjälper dig att välja precis de produkter som bäst motsvarar dina behov och om det behövs sköter vi även underhållet av stationerna och rapporteringen. Merplast fungerar idag som ansvarig leverantör av produkter för första hjälpen-stationer för flera städer och storkunder.

Fråga mer av vår försäljning
tfn 010 2792 600 eller
info@merplast.fi