Förstahjälpprodukter

Planeringen av förstahjälpberedskap startar tillsammans med företagets ansvarsperson. Vi börjar med att kartlägga företagets nuvarande förstahjälpprodukter och fastslå riskklassificering. Därefter kan vi vid behov komma med förslag på kompletterande förstahjälpprodukter. Företaget och Merplast Oy:s försäljningspersonal kan tillsammans överenskomma om underhåll av förstahjälpsystemen och om eventuell produktutbildning.

Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser (PDF)

Ladda ner broschyr på svenska (PDF)

Via vidstående länkar kan du bekanta dig närmare med våra förstahjälpprodukter

» Förstahjälpväskor
» Ögonskölj
» Förstahjälpförnödenheter
» Brännskadeförband
» Sårvård
» Anvisningsskyltar
» Kurser i första hjälpen
» Hjärtstartare