På Svenska

toimitilat

Merplast Oy (Ab)

Det är nödvändigt att det på arbetsplatsen finns förstahjälpprodukter som med beaktande av riskerna på arbetsplatsen är av rätt slag. Merplast Oy Ab:s sakkunniga säljpersonal ger anvisningar om hur förstahjälpprodukter bör dimensioneras och hjälper till att välja ut lämpliga förstahjälpprodukter.

Via vidstående länkar kan du bekanta dig närmare med våra förstahjälpprodukter

Merplast Oy Ab:s sortiment innehåller högklassiga förstahjälpsförnödenheter av märket Steroplast. Alla våra produkter importeras direkt från tillverkaren, utan mellanhänder. Företag kan vända sig till oss för konsultering i frågor som gäller genomförandet av förstahjälpberedskap. Vårt och kundernas gemensamma mål är att kundens företag förfogar över ändamålsenliga förstahjälpsförnödenheter i en omfattning som motsvarar företagets verksamhet och eventuella risker. Kartläggningen av företagets förstahjälputrustning sker med beaktande av lokala lagar och förordningar.

» Förstahjälpväskor
» Ögonskölj
» Förstahjälpförnödenheter
» Brännskadeförband
» Sårvård
» Anvisningsskyltar
» Kurser i första hjälpen
» Hjärtstartare

Ladda ner broschyr på svenska

Säkra lösningar

Vår huvudman har beviljats ISO 13485:2003 certifikat och förstahjälpsförnödenheterna är CE-godkända. Med CE-märket visar tillverkaren att produkten uppfyller kraven enligt EU-direktiv som införlivats i den nationella lagstiftningen.

Vårt produkturval består av förstahjälpstationer av olika slag samt av ett omfattande sortiment förstahjälpsförnödenheter. Vår affärsidé är att ta fram helhetslösningar för kunder som verkar inom olika branscher.

Om du vill avtala tid för ett möte och diskutera vidare om lösningen som passar bäst för ditt företag, ta kontakt med oss.

> Kontaktuppgifter
> Jobba på Merplast
> Förstahjälpprodukter

MERPLAST OY AB
Tfn: +358 10 279 2600
info@merplast.fi
Leväsentie 23, FI-70780 KUOPIO, FINLAND

VD Marko Parviainen
Tfn: +358 10 279 2601
marko.parviainen@merplast.fi