YHTIÖTIEDOTE 1.3.2015

Kuopiolaisen terveydenhuoltoalan yrityksen, Merplast Oy:n Invesdorin pääomitusperustaisella joukkorahoitusalustalla toteuttama osakeanti onnistui. Yhtiö siirtää osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi Privanetin markkinapaikalle ja vahvistaa hallitustaan kahdella uudella jäsenellä.

Kuopiolaisen terveydenhuoltoalan yrityksen, Merplast Oy:n (“Yhtiö”) joukkorahoituspohjainen osakeanti onnistui ja siinä merkittiin noin 6 861 osaketta, joiden lukumäärä on 105 prosenttia tarjotusta minimimäärästä. Osakeannin seurauksena osakkeiden kappalemäärä kasvaa noin 86 861 osakkeeseen ja oma pääoma ennen osakeannista aiheutuvia kuluja nousee noin 130 769 eurolla. Osakeanti toteutettiin Invesdorin joukkorahoitusalustalla.

Yhtiön hallitus vahvistaa lopullisen osakeomistajien listan ja tiedottaa osakkeenomistajia maaliskuun aikana. Osake viedään Privanetin markkinapaikalle, joten myös jatkossa yleisön on mahdollista käydä kauppaa yhtiön osakkeilla.

Ylimääräinen yhtiökokous on kutsunut kaksi uutta hallituksen jäsentä. Hallituksen jäseniksi on kutsuttu ekonomi Teuvo Rintamäki ja LT, kirurgian, ortopedian ja traumatologian professori Heikki Kröger. Hallituksessa jatkavat perustajaosakkaat Marko ja Minna Parviainen.

Rintamäki aloitti uransa Kone Oyj:n laskentaekonomina ja eteni organisaatiossa Kone Oyj:n nosturidivisioonan talousjohtajaksi asti. Myöhemmin hän toimi mm. Konecranes Oyj:n Länsi-Euroopan aluejohtajana sekä konsernin talous- ja rahoitusjohtajana. Nykyisin Rintamäki on mm. Etteplan Oyj:n, TM Voima Oy:n, LeaseGreen Groupin ja Savo-Solar Oy:n hallituksen jäsen toimien myös yksityisenä sijoittajana. Edellä mainituista yrityksistä Savo-Solar Oy:llä on meneillään listautumisanti ja yhtiö listautuu OMX Nasdaq First North –listalle.

Kröger tuo yhtiöön erityisesti laajaa lääketieteen osaamista ja mahdollisuuksia uusiin liiketoiminta-alueisiin. Kröger on tehnyt urallaan merkittävän määrän julkaisuja ja hän on professorin toimensa ohessa mukana sijoittajana kuopiolaisessa kasvuyrityksessä, Bone Index Finland Oy:ssä.

Marko Parviainen, Merplast Oy:n toimitusjohtaja:

    “Meidän tapauksessamme joukkorahoitus oli erinomainen valinta pääomatarpeemme täyttämiseksi. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että saimme osakeannissa pääoman lisäksi kaksi uutta hallituksen jäsentä yrityksemme kehittämiseen ja kasvattamiseen. Jatkamme työtä kehittääksemme yritystä siten, että voimme vastata sijoittajien odotuksiin. Osakeannin kestäessä teimme päätöksen listata osakkeemme Privanetin markkinapaikalle. Listaaminen Privanetin markkinapaikalle takaa osakkeelle likviditeetin ja on yrityksen kasvustrategian mukainen ratkaisu.

    Haluamme kiittää kaikkia yritykseemme sijoittaneita ja järjestäjää, Invesdoria osakeannin onnistuneesta toteuttamisesta. Lisäksi haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi uudet hallituksen jäsenet.”

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Marko Parviainen, 010 279 2601
marko.parviainen@merplast.fi