Merplast Oy on valittu toimittamaan ensiaputarvikkeet Helsingin kaupungille seuraavan kolmen (3) vuoden ajalle yhden (1) vuoden optiolla. Sopimuksen arvo on 0,4 miljoonaa euroa. Valinnan peruste oli hinta ja kilpailutuksessa oli yhteensä 4 tarjoajaa (Merplast, Mediq Suomi, Onemed ja ETRA).

Sopimus on strategisesti tärkeä Merplastille ja vahvistaa Merplastin asemaa Suomessa.

Päätös voidaan laittaa täytäntöön valitusajan (21 päivää) päätyttyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marko Parviainen
marko.parviainen@merplast.fi
p. 010 279 2601