Kuvassa Kaisu Paalanen JAMK:sta kouluttamassa peruselvytystä kyläläisille

Keski-Suomen Sydänpiiri ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK toteuttavat 1.1.2017-30.9.2018 välisenä aikana Keski-Suomessa hankkeen, jossa pyritään lisäämään kansalaisten elvytystietoutta- ja osaamista sekä vahvistamaan maallikkodefibrillaattoreiden käyttöönottoa ja määrää luomalla kyliin maallikkodefibrillaattori-toimintamalli.

Hankeen aikana mm. levitetään maallikkodefibrillaattoreita kylille, edistetään koordinoitua defien kirjaamista julkiseen rekisteriin, koulutetaan maaseudun asukkaille elvytystaitoja ja maallikkodefibrillaattorin käyttöä, opastetaan tekemään kylille erilliset turvallisuussuunnitelmat osana kyläsuunnitelmia sekä tiedotetaan aiheesta eri viestintäkanavissa.

Hankkeen yhteydessä kaupungit, kunnat, kylät ja sidosryhmät voivat hankkia defibrillaattorilaitteen.

Hankkeessa on arvioitu eri laitetoimittajia ja todettu Merplast Oy:n edustama laite hinta-laatu -suhteeltaan parhaimmaksi. Merplast Oy on solminut sopimuksen KanDee -hankkeen kanssa yhteistyöstä, jonka yhteydessä Merplast Oy toimittaa hankkeen kohteisiin tarvittavat defibrillaattorilaitteet sovitulla hankehinnoittelulla.
Merplast Oy arvioi, että hankkeella on merkittävä vaikutus defibrillaattorilaitteiden kysyntään.

Linkit:
http://sydanliitto.fi/keskisuomi/toiminta/hankkeet/kandee-hanke