Helppokäyttöiset, neuvovat maallikkodefibrillaattorit ovat alkaneet yleistyä työpaikoilla ja julkisissa kohteissa

Näiden “sydämenkäynnistimien” yleistyessä voidaan tehokkaammin auttaa sydänpysähdyksen saaneita henkilöitä. Maallikkodefibrillaattorilla ei voi aiheuttaa haittaa, koska se antaa iskun vain, mikäli se on autettavalle tarpeen. Käyttäjä asettaa maallikkodefibrillaattorin liimaelektrodit autettavalle ja laite opastaa auttajaa selkeillä äänikomennoilla.

Suomessa tapahtuu vuosittain sairaalan ulkopuolella noin 4 500 – 5 000 äkillistä sydänpysähdystä. Sydänpysähdyksestä selviytyminen on Suomessa sairaalan ulkopuolella vain 2-5%. Jos defibrillaation nopeutta onnistutaan kehittämään, pystytään ihmishenkiä pelastamaan ja onnistuneissa elvytyksissä vähentämään aivovaurioiden määrää. Jos defibrillaatio voidaan suorittaa maallikon toimesta 3-5 minuutin kuluessa sydänpysähdyksestä, selviytyminen on jopa 49-74%.

Maallikkodefibrillaattori pelasti Kotkassa Karhulan uimahallissa

Eräänä heinäkuun aamuna Jani Vihavainen tuli tavalliseen tapaan töihinsä Kotkan kaupungin Karhulan uimahalliin. Päivästä muodostui kuitenkin varsin tapahtumarikas.

Uimahallille oli hankittu pari vuotta aikaisemmin maallikkokäyttöinen, neuvova ZOLL AED PLUS –defibrillaattori. Liikuntapalvelupäällikkö Marjo Vainio oli saanut suosituksen laitteen hankintaan ensiapukurssilla ja keskusteltuaan asiasta henkilökunnan kanssa oli päättänyt tilata maallikkodefibrillaattorit Kotkan kaupungin molempiin uimahalleihin.
Vainio koki defibrillaattorin hankinnan tärkeäksi osaksi uimahallien turvallisuutta.

Vihavainen ja muu uimahallin henkilökunta oli harjoitellut defibrillaattorin käyttöä kaksi kertaa. Defibrillaattorin käyttöä harjoitellaan uimahallissa vuosittain koko henkikökunnan voimin.
Vihavaisella oli kuitenkin pieni epäilys siitä, voiko maallikkokäyttöön tarkoitettu defibrillaattori todella toimia niin kuin koulutuksessa on kerrottu, ja miten sen käyttö tositilanteessa sujuisi ja tulisiko se todella otettua hätätilanteessa käyttöön.

Heinäkuisena päivänä uimahallissa oli pariskunta uimassa. Yhtäkkiä, kesken uimisen, mies meni elottomaksi ja lähti vajoamaan kohti altaan pohjaa. Jani havaitsi tilanteen ja lähti välittömästi auttamaan henkilöä altaasta. Saatuaan autettavan ylös altaasta Jani havaitsi henkilön olevan eloton, henkilö ei myöskään hengittänyt normaalisti ja hän oli ihonväriltään sinertävä. Jani kiiruhti hakemaan viereisestä kopista puhelimen ja defibrillaattorilaitteen. Defibrillaattori saatiin käyttöön jo minuutin kuluessa siitä, kun henkilön havaittiin menevän elottomaksi.

Heti hätäpuhelun alkaessa Jani kytki defibrillaattorin virran päälle ja ryhtyi kuuntelemaan laitteen ohjeita. Laite käski selvällä suomen kielellä asettamaan elektrodit autettavan paljaalle iholle. Jani kuivasi nopeasti autettavan ihon työpaidallaan ja asetti elektrodit paikalleen. Maallikkodefibrillaattori käski olemaan liikuttamatta autettavaa ja analysoi autettavan rytmin.

Laite käski Janin aloittamaan aluksi painelu-puhalluselvytyksen, koska sydämen rytmiä ei pystynyt hoitamaan alkuvaiheessa sähköllä. Jani aloitti elvytyksen koneen ohjeiden mukaan, vaikka ei ollut koskaan aiemmin elvyttänyt tositilanteessa.
Neuvova defibrillaattori havaitsi painelun olevan liian varovaista ja antoi selvän käskyn ”Paina lujempaa!”, jolloin Jani aloitti tehokkaamman paineluelvytyksen laitteen ohjeiden mukaan.

Kahden minuutin elvytysjakson jälkeen kone käski irti autettavasta ja tarkisti autettavan sydämen sähköisen rytmin uudelleen. Tässä vaiheessa rytmi oli kääntynyt iskettäväksi ja kone antoi selvän käskyn olla irti autettavasta ja antamaan iskun painamalla iskupainiketta. Jani tarkisti oikeaoppisesti, että henkilö ei ole kosketuksessa uima-altaan veteen, eikä kukaan ole kiinni autettavassa, ja antoi tämän jälkeen iskun painamalla iskupainiketta. Hetken päästä mies alkoi haukkomaan henkeä ja Jani käänsi hänet kylkiasentoon. Jani rauhoitteli mieshenkilöä odottamaan paikallaan ja hengittämään. Samalla hetkellä ambulanssin henkilökunta saapui paikalle. Ambulanssihenkilökunta totesi, että tilanne oli hoidettu hyvin ja että heidän tehtäväkseen jäi potilaan jatkohoito. Tässä vaiheessa elvytetty mies pystyi jo puhumaan ja kyseli olinpaikkaansa.

Defibrillaattorin käyttö onnistui hyvin tositilanteessa

”Defibrillaattorin käyttö tositilanteessa oli todella helppoa. Laite neuvoi koko ajan toimimaan oikein ja itse keskityin tilanteessa vain toimimaan laitteen ohjeiden mukaan. Elvytyspalaute painelusyvyydestä oli todella hyvä toiminto, ilman sitä olisin todennäköisesti elvyttänyt liian pienellä painelusyvyydellä, muutenkin laite oli mahtava! Suosittelen maallikkodefibrillaattoria ehdottomasti ja tositilanteessa laittamaan elektrodit autettavalle ja antaa koneen päättää mitä tilanteessa pitää tehdä. Jos on epävarmuutta, kone kertoo kyllä mitä pitää tehdä!”

Liikuntapalvelupäällikkö Marjo Vainio suosittelee laitteen hankintaa työpaikoille, kohteisiin, joissa liikkuu paljon ihmisiä, sekä paikkoihin, joissa ihmiset urheilevat. ”Kuka vaan pystyy käyttämään defibrillaattoria ilman aiempaa kokemusta. Laitteen käyttö on helppoa ja turvallista.”, Vainio toteaa.

Maallikkodefibrillaattori kannattaa lisätä rekisteriin

Neuvovan defibrillaattorin haltijat voivat vapaaehtoisuuteen perustuen liittää laitteensa rekisteriin. Laitteen rekisteröinnillä he myös muodollisesti sitoutuvat ylläpitämään laitteen toimintakunnossa ilmoittamassaan kohteessa. Laitteen ylläpitäjän tulee säännöllisin väliajoin käydä rekisterissä vahvistamassa laitteensa toimintakuntoisuus ja sijainti. Näin pyritään varmistamaan rekisterin ajantasaisuus ja luotettavuus.

Rekisteriin on tarkoitus saada mahdollisimman kattavasti sekä yksityisten että yhteisöjen omistuksessa olevia neuvovia puoliautomaattisia defibrillaattoreita. Rekisterin tiedot ovat vapaasti asiaan liittyvien viranomaistahojen käytössä. Ensihoidon vastuuviranomaiset voivat halutessaan saada käyttöön rekisterin tietoja omalta toiminta-alueeltaan. Rekisteriä voi hyödyntää esimerkiksi ensivastejärjestelmän kehittämiseen sekä uusien maallikkodefibrillaatio-ohjelmien sijoituspaikkojen selvittämiseen. Valtakunnallinen defirekisteri sijaitsee osoitteessa www.defi.fi