Finavia Oyj (Suomen lentokenttiä operoiva yhtiö) on päättänyt parantaa varautumista äkilliseen sydänpysähdykseen sijoittamalla kaikille lentokentille maallikkodefibrillaattoreita.

Nykyaikaiset maallikkodefibrillaattorit ovat turvallisia, luotettavia, edullisia ja helppokäyttöisiä eivätkä ne vaadi juurikaan huoltotoimenpiteitä. Maallikkodefibrillaattoreiden hyöty on osoitettu eri tutkimuksissa vahvasti. Lentokentän henkilökunta koulutetaan auttamaan matkustajia äkillisessä sydänpysähdyksessä.

Äkillisessä sydänpysähdyksessä avun saamisen nopeus ratkaisee. Selviytymisen todennäköisyys laskee noin 10 prosenttia joka minuutti joka kuluu defibrilloinnin aloittamiseen, joten ammattiavun mahdollisuus auttaa sydänpysähdyspotilasta riittävän nopeasti on haasteellista.

Varustamalla tiloja maallikkokäyttöisillä (neuvovilla defibrillaattoreilla), voimme vaikuttaa merkittävästi mahdollisuuksiin pelastaa ihmishenkiä. Äkilliseen sydänpysähdykseen varautuminen on suuri haaste yhteiskunnallemme – joka vuosi noin 5000 henkeä kuolee äkilliseen sydänpysähdykseen Suomessa.

Tietoa Finavia Oyj:stä

“Finavia Oyj on Suomen valtion kokonaan omistama julkinen osakeyhtiö. Liikevaihtomme muodostuu lentoyhtiöille ja matkustajille tarjottavista palveluista. Turvatarkastamme matkustajat ja matkatavarat, pidämme kiitotiet kesäkelissä sekä varmistamme turvalliset lentoonlähdöt ja laskeutumiset. Tehtävämme on edistää suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä, liikkumista ja kansainvälisyyttä tuottamalla asiakkaillemme turvalliset, laadukkaat ja kustannustehokkaat lentoliikenteen palvelut. Toimimme ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla.”

Tietoa Merplast Oy:stä

Information about Merplast Ltd

“Merplast Oy on johtava neuvovien defibrillaattoreiden toimittaja Suomessa. Tarjoamme palveluitamme kaikkialla Suomessa tehdäksemme alueestasi sydänturvallisen.”