Reklamaatioiden käsittely

reklamaatioiden käsittely

Reklamaatioiden käsittely yhtiössä

Reklamaatioiden käsittely on yrityksessä organisoitu siten, että asiakas saa vastauksen reklamaationsa ja haitta pyritään minimoimaan mahdollisimman nopeasti. Reklamaatioita pyritään ehkäisemään aktiivisella toiminnalla valvomalla laatua ja toimitusten oikeellisuutta sisäisten prosessien avulla. Eri toimissa työskentelevät työntekijät ovat velvollisia huolehtimaan omaan toimintaansa liittyvien poikkeamien ennaltaehkäisystä ja raportoimaan näistä toimitusjohtajalle.

Tehokas reklamaatioiden käsittelyprosessi organisaatiossamme pyrkii minimoimaan mahdollisimman tehokkaasti asiakkaalle koitunutta haittaa esimerkiksi virheellisen toimituksen tai laskutuksen osalta.

Asiakas voi toimittaa reklamaation yhtiölle kirjeitse, puhelimitse, kotisivujen palautelomakkeen kautta tai sähköpostilla. Myyntisihteeri ottaa vastaan reklamaatiot, jonka jälkeen reklamaatio ohjataan asianomaiselle henkilölle, jonka vastuulla on reklamaation käsittely ja korjaustoimenpiteiden käynnistäminen. Tarvittaessa reklamaatiosta konsultoidaan toimitusjohtajaa ja/tai tavarantoimittajia tai muita kolmansia osapuolia. Reklamaation perusteiden ja mahdollisten saatujen lisätietojen jälkeen asiakkaalle pyritään antamaan mahdollisimman nopeasti ratkaisuvaihtoehdot reklamaation käsittelystä.

Voit lähettää meille asiakaspalautetta tästä linkistä