Tiedotteet

Tiedotteita ja päätöksiä

Merplast Oy valittu toimittajaksi KanDee -hankkeeseen 14.3.2017 - Keski-Suomen Sydänpiiri ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK toteuttavat 1.1.2017-30.9.2018 välisenä aikana Keski-Suomessa hankkeen, jossa pyritään lisäämään kansalaisten elvytystietoutta- ja osaamista sekä vahvistamaan maallikkodefibrillaattoreiden käyttöönottoa ja määrää luomalla kyliin maallikkodefibrillaattori-toimintamalli.
Helmikuun myynti kasvoi 16% vuotta aiempaan 2.3.2017 - Merplast Oy:n myynti jatkoi kasvua ja oli helmikuussa noin 16% suurempi verrattuna vuotta aiempaan.
Merplast Oy sopimukseen Sodankylän kunnan kanssa 14.2.2017 - Merplast Oy on solminut sopimuksen säännöllisestä ensiapupisteiden kartoituksesta ja ensiaputarvikkeiden toimittamisesta Sodankylän kunnalle.